MENU

Jumlah penduduk Jajahan Kuala Krai mengikut bancian tahun 2004 ialah seamai 163,952 orang dan pecahan mengikut kaum dan unjuran adalah sepertimana berikut :-

Kaum

1990

%

1995

%

2000

%

2004

%

Melayu

92,916

91.4

110,246

90.9

130,810

90.9

149,018

90.8

Cina

5,685

5.6

7,282

6.0

8,657

6.0

9,862

6.0

India

2,650

2.6

3,364

2.7

3,990

2.8

4,545

2.7

Lain-Lain

354

0.4

121,339

0.4

463

0.3

527

0.3

Jumlah:

101,605

 

121,339

 

143,920

 

163,952

 

Sumber: (*) Unjuran atas kadar pertumbuhan 3.48% setahun
 (**) Maklumat daripada UPEN Kelantan.

 

Purata kepadatan penduduk ialah 15 orang/Km2 atau 39 orang per satu batu dengan kadar pertumbuhan tahunan ialah 3.48%. Nisbah jantina agak seimbang di mana ada 102 lelaki bagi setiap 100 wanita. Pada tahun 1990 terdapat seramai 50,295 orang. Taburan mengikut umur bagi tahun 1995 adalah sepertimana berikut :-