MENU

Terdapat dua Pihak Berkuasa Tempatan iaitu Majlis Daerah Kuala Krai Utara mentadbir kawasan seluas 12,494 hektar manakala Majlis Daerah Kuala Krai Selatan merangkumi 162,128 hektar. Manakala bakinya ialah 60,611 hektar adalah di luar Pihak Berkuasa Tempatan.

DAERAH
BATU MENGKEBANG

DAERAH
OLAK JERAM

DABONG

 • Mukim Batu Balai

 • Mukim Batu Jong

 • Mukim Batu Lada

 • Mukim Bedal

 • Mukim Chenulang

 • Mukim Enggong

 • Mukim Guchil

 • Mukim Kenor

 • Mukim Sungai  Durian

 • Mukim Keroh

 • Mukim Mengkebang

 • Mukim Kuala Nal

 • Mukim Kuala Pertang

 • Mukim Mambong

 • Mukim Pahi Barat

 • Mukim Pasir Kelang

 • Mukim Sri Kenangan

 • Mukim Telekong

 • Mukim Temalir

 • Mukim Tualang

 • Mukim Chuchoh Puteri

 • Mukim Gajah Barat

 • Mukim Gajah Timur

 • Mukim Lata Rek

 • Mukim Manek Urai Selatan

 • Mukim Manek Urai Utara

 • Mukim Manjor Selatan

 • Mukim Manjor Utara

 • Mukim Peria

 • Mukim Sungai Sam

 • Mukim Kandek

 • Mukim Kuala Gris

 • Mukim Pergau

 • Mukim Kuala Stong

 • Mukim Serasa