MENU

Bentuk mukabumi jajahan ini berbukit bukau di sebelah Timur, Barat dan Selatan serta pamah di sebelah Utara. Kedudukan tanah tinggi daripada aras laut kebanyakannya antara 153m - 305m. Manakala aras yang tertinggi ialah melebihi 915m iaitu sebelah bersempadan Jajahan Jeli.

Ketinggian mengikut keluasan adalah sepertimana berikut :-

 

Ketinggian

Keluasan(Hek)

Kurang 150

192,189

151 - 130

14,250

306 - 915

23,250

Lebih 916

6,000

Sumber:  Laporan Pelan Struktur.

Daerah Penggawa

Jajahan Kuala Krai mengandungi 3 buah daerah iaitu Daerah Olak Jeram, Daerah Batu Mengkebang dan Daerah Dabong. Terdapat 35 buah Mukim Penghulu dan 216 buah kampung. Maklumat adalah seperti berikut :-

Bil

Daerah

Luas
(KM2)

%
Keluasan

Bil.
Mukim

Bil.
Kampong

1

 Dabong

844.5

36.3

5

27

2

Olak Jeram

757.6

32.5

10

67

3

Batu Mengkebang

726.9

31.2

20

122

JUMLAH

2329.0

100.0

35

216