MENU

Unit Penguatkuasaan Tempat Letak Kereta telah mengadakan operasi bersepadu bagi mengesan pemilik kenderaan yang mempunyai tunggakan saman tempat letak kereta yang masih belum dijelaskan. Operasi ini akan dijalankan dari masa ke semasa. Pemilik kenderaan yang mempunyai saman kenderaan yang masih belum dijelaskan dinasihatkan supaya menjelaskan saman tersebut bagi mengelakkan kenderaan anda dikunci tanyar.

Lain-lain gambar klik disini.