MENU

Senarai enakmen yang berkaitan Majlis Daerah Kuala Krai

1. Enakmen Kereta (Npb) Kaedah-Kaedah Kereta (Kelantan) 1969.
2. Enakmen Perbandaran Kelantan 1938.
3. Enakmen Kawalan Hiburan Dan Tempat-Tempat Hiburan 1998.